گرامر زبان اسپانیایی

تدریس خصوصی اسپانیایی-گرامر

/
تدریس خصوصی اسپانیایی در کنار زبان انگلیسی از جهاتی اهمیت بسیاری دارد. چرا که این زبان به عنوان دومین زبان در ایالات متحده آمریکا از نظر جمعیت محسوب می شود و از طرفی کشورهای آمریکای لاتین نیز که به این زبان تکلم می کنند، بخش مهمی از فرهنگ، اقتصاد و جامعه این قاره را تشکیل می دهند.