تاثیر زبان در انجام پایان  نامه

نیاز به زبان در انجام پایان نامه

/
انجام پایان نامه و پروژه در دوره های تحصیلی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هر میزان که منابع و اطلاعات استفاده شده در این پروژه ها تازه تر و مطابق با معتبرترین مجله ها و دانشگاه ها باشند، رتبه علمی دانشجو را بالاتر می برند.
تدریس خصوصی انگلیسی و اسپانیایی

گام های یادگیری زبان خارجی (غیر مادری)

/
در پاسخ به این که از چه نقطه ای شخص باید به یادگیری بپردازد، باید گفت که در ابتدا باید دید هدف وی از یادگیری زبان چیست؟ اگر هدف دانشجو از یادگیری آن تنها مکالمه باشد، می توان برنامه بسیار خلاصه تری را در اختیار وی قرار داد و به این ترتیب از مراجعه به بخش های دیگر پرهیز کرد.