تدریس خصوصی انگلیسی

یادگیری زبان به روش کودکان

/
آیا تا به حال فکر کرده اید که کودکان چگونه در مدتی بسیار کوتاه هر زبانی را فرا می گیرند؟ آیا به ذهن شما خطور کرده است که چگونه کودکان بدون نوشتن یا خواندن هیچ گونه مطلبی، به زبان پدر و مادر خود سخن می گویند؟ تازه ترین بررسی ها درباره یادگیری به روش کودکان اطلاعات فراوانی را در اختیار ما می گذارند.