از اهداف اصلی انجام پایان نامه دکتری و پایان نامه ارشد آشنا نمودن فرد با روش های نگارش و تنظیم یک مبحث علمی در زمینه تخصصی است.

پایان نامه دکتریرساله در واقع نوشته ای است شامل چکیده آن به فارسی، فهرست تفصیلی مطلب ها، فهرست تصاویر، جدول ها و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و تازه ترین اطلاعات تئوری مطرح شده، عملکرد تحقیقی و عملی نتیجه ها، بحث و پیشنهادها و همین طور فهرست منبع ها و ماخذهای استفاده شده که دانشجو با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری با استادهای مشاور (در صورت نیاز) تنظیم و تدوین می شود.

دانشجویان موظف هستند تمامی موارد ذکر شده در بالا را به درستی رعایت نمایند و این امر در انجام پایان نامه دکتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در حوزه مذکور دو وجه اصلی شایان ذکر است:

نخست مکان نوشتن مطلب ها در هر صفحه، نحوه حاشیه بندی، شماره گذاری، ارجاعات، صفحه ها و بخش ها، معادله ها، تصویرها، جدول ها و منحنی ها.

دوم ترتیب ساختاری ارائه مطلب ها در تمامی اجزای رساله.

فصل ها نیز باید مطابق روش کلی زیر به نگارش درآیند:

الف. انجام پایان نامه دکتری و البته همین طور ارشد در کاغذ مرغوب، سایز A4 نوشته شود و در صورتی که نیاز به کاغذ با سایزهای دیگری باشد، باید آن ها را به اندازه A4 تا کرده و حتما داخل صحافی قرار داده شوند.

ب. معادله های ریاضی، جدول ها، نمودارها با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای فارسی موجود آورده شوند.

پ.حروف باید با سایز ۱۲ یا ۱۴ و فونت لوتوس (Lotus) یا Zar باشند که البته در این مورد قوانین دانشگاه محل تحصیل نیز تعیین کننده است و باید در تمامی متن ها رعایت شود.

ت. در انجام پایان نامه دکتری و ارشد از نگارش کلمه های غیر فارسی در متن، شکل ها و جدول ها خودداری شود. به جای آن، می توان معادل لاتین را با رعایت شماره گذاری در زیرنویس صفحه ذکر کرد. در صورتی که یافتن معادل برای کلمه لاتین امکان پذیر نباشد، می توان تلفظ آن را با حروف فارسی نوشت و در بخش زیرنویس اصل آن کلمه را ذکر نمود.

ث. عنوان های اصلی در متن، بایستی در وسط سطر و تمامی عنوان های فرعی در ابتدای سطر با شماره گذاری دو عددی نوشته شوند. پیش از آغاز هر عنوان اصلی دو سطر، و پیش از شروع هر عنوان فرعی یک سطر خالی در نظر گرفته شود.

ج. تمامی محاسبه ها به صورت انحصاری در سیستم آحاد بین المللی SI انجام شود. در صورت نیاز و استثنایی می توان نتیجه نهایی هر بخش را علاوه بر سیستم مربوطه، پس از تبدیل واحد ذکر کرد.

نوشتن واحد تمامی محاسبه ها در مقابل آن ها الزامی است.

چ. آماده سازی چکیده در انجام پایان نامه دکتری و البته ارشد می بایست در حجم ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه آماده و شامل بیان مختصری از مسئله مطرح شده، روش تحقیق و مراحل به کار برده شده در بخش های مختلف از جمله گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل مواد خام باشد.

روش های تحقیق، چکیده نویسی و روش های نگارش نیز در بخش های دیگر سایت پروژه پایا در اختیار عزیزان قرار می گیرد.

ح. مقدمه نیز بخش مهمی را تشکیل می دهد و به این ترتیب باید اهمیت زیادی به آن اختصاص یابد.

متن مقدمه باید واضح، کامل و بیان صریحی از مسئله مطرح شده را ارائه دهد. از طرفی باید دلیل های اهمیت موضوع و ارزشیابی آن و همین طور تاریخچه کارها و تحقیق های انجام شده درباره هدف انجام پایان نامه ارشد و دکتری و وضعیت فعلی آن به همراه معرفی و مرور اجزا و بخش ها در متن مطرح شوند. این متن باید واضح، منظم و قابل فهم باشد.

نکته ای که در این میان از اهمیت وافری برخوردار است عدم تکراری و کلاسیک بودن متن و هدف از رساله است و به این ترتیب اهمیت آن صرفا به نوآوری دانشجو بستگی دارد.

مراحل مربوط به ضمیمه، صفحات نخست، نحوه نگارش هر فصل و ترتیب موضوع بندی آن ها در بخش های دیگر سایت موسسه پروژه پایا در اختیار عزیزان قرار می گیرد.

موسسه علمی پروژه پایا با کادری مجرب از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور، تلاش می کند تمامی نیاز های افراد و شرکت های مختلف را در زمینه های انجام پروژه های دانشجویی انجام پایان نامه دکتری و ارشد تامین سازد و در این میان، این تلاش با اعتماد عزیزانی که در خلال سال های اخیر به این موسسه علمی مراجعه کرده اند، پاسخ داده شده است.

زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی نیز از دیگر خدماتی هستند که در موسسه علمی پروژه پایا در بخش های مختلف تدریس به صورت خصوصی و نیمه خصوصی و همچنین ترجمه ارائه می شوند.

امید است که موسسه علمی پروژه پایا بتواند مانند سابق خدمات خود را در زمینه های مختلف انجام پروژه های دانشجویی و همین طور دیگر بخش ها ادامه دهد.